ประชาพิจารณ์

(ร่าง) ประกวดราคาปรับปรุงระบบเครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับปรับปรุง

13 ม.ค. 65

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 พ.ย. 64

ประชาวิจารณ์ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 34 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

10 ก.ย. 64

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ธ.ค. 64

ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษาผลกระทบของความตกลง RCEP ต่อไทย และห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ล่าสุด)

01 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง) จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พ.ย. 64
ปฎิทินประชุมสัมมนา
ไม่มีกิจกรรม
ดูปฏิทินกิจกรรม
ยังไม่มีกิจกรรมในวันที่ท่านเลือก สามารถเลือกดูรายการกิจกรรมได้ที่ปฏิทินกิจกรรม
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
ค้นหาอัตราภาษี
ภาษีนำเข้า-ส่งออก
และสิทธิประโยชน์ทางภาษี

หน่วยงานภายนอก

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
Gov Channel  ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
หนูณิชย์ บอกต่อความอร่อย
กรมควบคุมโรค
สินค้ากฏหมาย ง่ายๆ … แค่คลิก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำลังโหลดข้อมูล...