ประชาพิจารณ์

ประชาวิจารณ์ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 34 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

10 ก.ย. 64

ประชาพิจารณ์ - ร่างประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ต.ค. 63

ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการ "โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA" (ระยะที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01 ส.ค. 65

ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา 10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 ธ.ค. 65

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษาความเป็นไปได้ และผลกระทบของการจัดทำ FTA ไทย – กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

02 พ.ย. 65

ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2571 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 ก.ย. 65
ปฎิทินประชุมสัมมนา
ไม่มีกิจกรรม
ดูปฏิทินกิจกรรม
ยังไม่มีกิจกรรมในวันที่ท่านเลือก สามารถเลือกดูรายการกิจกรรมได้ที่ปฏิทินกิจกรรม
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
ค้นหาอัตราภาษี
ภาษีนำเข้า-ส่งออก
และสิทธิประโยชน์ทางภาษี

หน่วยงานภายนอก

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
Gov Channel  ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
หนูณิชย์ บอกต่อความอร่อย
กรมควบคุมโรค
สินค้ากฏหมาย ง่ายๆ … แค่คลิก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำลังโหลดข้อมูล...