ประชาพิจารณ์

ประชาวิจารณ์ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 34 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

10 ก.ย. 64

ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเศรษฐกิจการพาณิชย์และห้องรับรอง ชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ก.ค. 64

ประชาพิจารณ์ - ร่างประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ต.ค. 63

ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 34 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ล่าสุด)

16 ก.ย. 64

ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาประโยชน์และผลกระทบจากการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่ไทยเป็นคู่ภาคีทั้ง 14 ฉบับ และความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

16 ก.ย. 64

ประกาศยกเลิกประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 34 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06 ก.ย. 64
ปฎิทินประชุมสัมมนา
ไม่มีกิจกรรม
ดูปฏิทินกิจกรรม
ยังไม่มีกิจกรรมในวันที่ท่านเลือก สามารถเลือกดูรายการกิจกรรมได้ที่ปฏิทินกิจกรรม
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
ค้นหาอัตราภาษี
ภาษีนำเข้า-ส่งออก
และสิทธิประโยชน์ทางภาษี

หน่วยงานภายนอก

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
Gov Channel  ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
หนูณิชย์ บอกต่อความอร่อย
กรมควบคุมโรค
สินค้ากฏหมาย ง่ายๆ … แค่คลิก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำลังโหลดข้อมูล...