ประชาพิจารณ์

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 พ.ย. 64

ประชาวิจารณ์ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 34 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

10 ก.ย. 64

ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเศรษฐกิจการพาณิชย์และห้องรับรอง ชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ก.ค. 64

ประกวดราคาจ้างโครงการ DTN Business Plan Award 2022 "ชี้ช่องโอกาสบุกตลาดด้วย FTA" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

30 มิ.ย. 65

ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการ DTN Business Plan Award 2022 ชี้ช่องโอกาสบุกตลาดด้วย FTA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

23 มิ.ย. 65

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบติดตามผลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ FTA Monitoring System (FMS) 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 พ.ค. 65
ปฎิทินประชุมสัมมนา
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
error_img
08 กรกฎาคม 2565

การสัมมนา "ชี้ช่องโอกาส ลุยตลาด RCEP"

กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
ค้นหาอัตราภาษี
ภาษีนำเข้า-ส่งออก
และสิทธิประโยชน์ทางภาษี

หน่วยงานภายนอก

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
Gov Channel  ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
หนูณิชย์ บอกต่อความอร่อย
กรมควบคุมโรค
สินค้ากฏหมาย ง่ายๆ … แค่คลิก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำลังโหลดข้อมูล...