ประชาพิจารณ์

ประชาพิจารณ์ - ร่างประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ต.ค. 63

ประชาพิจารณ์ ร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสิทธิประโยชน์ทางภาษี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

16 ต.ค. 63

ร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้วย IBM Cognos 1 ระบบ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ก.พ. 63

ประกาศกรมเจรจาฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 พ.ค. 64

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” (โครงการระยะที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 เม.ย. 64

ประกาศกรมเจรจาฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการ "โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA" (โครงการระยะที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 เม.ย. 64
ปฎิทินประชุมสัมมนา
ไม่มีกิจกรรม
ดูปฏิทินกิจกรรม
ยังไม่มีกิจกรรมในวันที่ท่านเลือก สามารถเลือกดูรายการกิจกรรมได้ที่ปฏิทินกิจกรรม
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
ค้นหาอัตราภาษี
ภาษีนำเข้า-ส่งออก
และสิทธิประโยชน์ทางภาษี

หน่วยงานภายนอก

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
Gov Channel  ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
หนูณิชย์ บอกต่อความอร่อย
กรมควบคุมโรค
สินค้ากฏหมาย ง่ายๆ … แค่คลิก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำลังโหลดข้อมูล...