DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

Policy Brief

กลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
อาเซียนมีการเตรียมความพร้อมด้านกลไกการระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจไว้รองรับการเป็นประชาคมแล้วตั้งแต่ปี 2539 คือ ได้จัดทำพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ฉบับปี 2539 (ค.ศ. 1996) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่กำหนดกลไกระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจ...
วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2559
การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว : การพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนไทยไปยัง สปป.ลาว และไปยังประเทศที่สาม
การค้าชายแดนไทยไป สปป.ลาว และการค้าผ่านแดน สปป.ลาว ไปจีนและเวียดนาม กล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบการค้าที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากปริมาณสินค้าและมูลค่าการค้าระหว่างกันที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง...
วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2559
ถ้าฉันจะไปเป็นพยาบาลในสิงคโปร์
หลายครั้งที่เราพูดถึงการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 7 วิชาชีพ อันได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี นักสำรวจ วิศวกร และสถาปนิค รวมถึงการอำนวยความสะดวกในเรื่องการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอีก 1 สาขา ภายใต้กรอบอาเซียน...
วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2559
Ratchet Mechanism กลไกวงล้อ
ถ้าพูดถึงคำว่า Ratchet Mechanism หลายคนที่ทราบหลักการเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไก คงจะเข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่า “กลไกวงล้อ” ซึ่งประกอบด้วยวงล้อและสปริง ที่เคลื่อนไหวทางเดียวกันต่อเนื่องอัตโนมัติ หากจะมองให้เห็นภาพ ก็อาจลองนึกถึง...
วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2559
นโยบายทางเศรษฐกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จของรัฐบาลนายโจโก วิโดโด
ในปี 2558 รัฐบาลอินโดนีเซียโดยนายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดี ตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวร้อยละ 5.4-5.8 และตั้งเป้าหมายให้ประเทศอินโดนีเซียมีการผลิตสินค้าอาหารที่เพียงพอต่อการบริโภคภายใน...
วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2558
เกาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของบรูไน ปุเลา มัวรา เบอซาร์ (Pulau Muara Besar)
บรูไนเป็นประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว (GDP per capita) สูงเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ เนื่องจากมีจำนวนประชากรประมาณ 4.1 แสนคน แต่ประเทศสามารถสร้างรายได้มหาศาลจากการส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ...
วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2558
มาเลเซียกับอุปสรรคด้านแรงงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูง
รัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซะก์ ได้ประกาศแผนพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 11 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมนำ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแรงงานฝีมือที่มีความคิดสร้างสรรค์...
วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2558
ธุรกิจบริการเพลง : Digital Music พลิกโฉมวงการดนตรี
ธุรกิจบริการเพลง ถือเป็นธุรกิจบันเทิงประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังเห็นได้จากกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคที่มีต่อผลงานเพลงของศิลปินต่างๆ...
วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2558
การพนันฟุตบอลออนไลน์ : โอกาสทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทย
กีฬาฟุตบอลถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมจากคนทั่วโลก อีกหนึ่งเหตุผลที่เป็นจุดสนใจของกีฬาชนิดนี้คือ การเล่นพนันบอลออนไลน์มีคนจำนวนมากที่ได้รับประโยชน์มากมายจากการเล่น...
วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2558
ตลาดแรงงานในฮ่องกง
การประกาศกำหนดค่าแรงขั้นต่ำของฮ่องกงเมื่อปี 2554 ทำให้มีความกังวลว่าตลาดแรงงานในฮ่องกงซึ่งแต่เดิมมีการควบคุมในระดับต่ำอาจถูกกระทบ ทั้งนี้ จากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของฮ่องกงล่าสุด..
วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2558