DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

Policy Brief

ศักยภาพสินค้าชาของไทย
จากการศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพบว่า ชาและกาแฟได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน โดยแรกเริ่มเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกร และชาวเขาหันมาปลูกชาและกาแฟ...
วันจันทร์, 11 พฤษภาคม 2558
ความตกลงการค้าเสรีกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก
การเจรจาที่ยืดเยื้อและยาวนานของเวทีการค้าพหุภาคีภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ทำให้บรรดาประเทศสมาชิก WTO ต่างมุ่งไปสู่การเจรจาการค้าเสรีในระดับภูมิภาคและทวิภาคีแทน จากฐานข้อมูลของ WTO มีการแจ้งการจัดทำความตกลงการค้าระดับภูมิภาค..
วันจันทร์, 11 พฤษภาคม 2558
ภาวะตึงเครียดในตลาดแรงงานสิงคโปร์
ตลาดแรงงานสิงคโปร์ยังคงเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงาน ด้วยอัตราการว่างงานร้อยละ 2 สร้างแรงกดดันให้ค่าจ้างแรงงานเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานของธุรกิจเพิ่มขึ้นตาม ในขณะที่ต้องแบกรับภาระค่าเช่าสำนักงาน และ...
วันจันทร์, 11 พฤษภาคม 2558
สหภาพพลังงานยุโรป (European Energy Union)
ในยุคโลกาภิวัตน์ พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับทุกประเทศ ไม่ว่าจะเพื่อใช้ในระบบทำความร้อน/ความเย็นภายในอาคารบ้านเรือน ในการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งยังเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานอีกด้วย...
วันศุกร์, 08 พฤษภาคม 2558
แผนพัฒนาประเทศบรูไนฯในระยะยาว  "วิสัยทัศน์บรูไน ปี 2578" (Vision Brunei 2035)
บรูไนฯ เป็นประเทศขนาดเล็กที่มีจำนวนประชากรประมาณ 4.1 แสนคน มีพื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร แต่มี ปริมาณทรัพยากรด้านพลังงานจำนวนมาก ทำให้ประเทศสามารถสร้างรายได้มหาศาลจากการส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ...
วันศุกร์, 08 พฤษภาคม 2558
การปรับการใช้จ่ายภาครัฐในปี 2558 ของอินโดนีเซียเพื่อการพัฒนาประเทศ
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ในการเปิดตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราวันแรกสำหรับปี 2558 ของอินโดนีเซีย อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารพาณิชย์ของเงินรูเปียห์อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 12,643 รูเปียห์ต่อดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 12,585 รูเปียห์ต่อดอลลาร์สหรัฐ
วันศุกร์, 08 พฤษภาคม 2558
โอกาสการขยายตัวของการค้าระหว่างกันในอาเซียน
การค้าระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียนที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ 5 ประเทศ (Mainland ASEAN) คือ ไทย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม มีแนวโน้มขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในช่วงกว่าทศรรษที่ผ่านมา
วันจันทร์, 27 เมษายน 2558
ความสัมพันธ์ในช่องแคบไต้หวัน : เครื่องมือทางการเมืองภายในไต้หวัน
นักวิเคราะห์ของไต้หวันส่งสัญญาณเชิงบวกต่อการเดินทางเยือนจีนแผ่นดินใหญ่ของนาย Frank Hsieh อดีตผู้นำฝ่ายบริหารของไต้หวัน ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงท่าทีแนวนโยบายการต่างประเทศของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า
วันศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2558
จีนครองแชมป์ประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในโลก
จีนครองแชมป์ประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในโลก
วันอังคาร, 06 มกราคม 2558
ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของสหภาพยุโรปและเยอรมนี
ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของสหภาพยุโรปและเยอรมนี
วันอังคาร, 06 มกราคม 2558