DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

Policy Brief

เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
ในปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ในโลกได้ให้ความสำคัญต่อการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ...
วันพุธ, 09 กันยายน 2558
สปป.ลาว เพื่อนบ้านคู่ค้าของไทย
รัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการค้าชายแดนต่อประเทศไทย ในถ้อยแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 จึงบรรจุนโยบาย...
วันพุธ, 09 กันยายน 2558
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป ในการเจรจาประเด็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI)
ปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการค้าและเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งหมายถึง การคุ้มครองชื่อ หรือ สัญลักษณ์ ที่บอกแหล่งผลิตทางภูมิศาสตร์...
วันอังคาร, 08 กันยายน 2558
State of the Region 2014-2015
State of the Region 2014-2015 เป็นรายงานประจำปี ฉบับที่ 9 ของสภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Pacific Economic Cooperation Council: PECC) ซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือ/ประสานงานด้านนโยบาย...
วันอังคาร, 08 กันยายน 2558
เมียนมากับความท้าทายในการลดความยากจน
ธนาคารโลกในฐานะผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินหลักแก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการลดความยากจน ได้ออกรายงานฉบับใหม่ ในปี 2557 มีผลวิเคราะห์ว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา ปัญหาความยากจนในเมียนมาได้ขยายวงกว้างมากขึ้น...
วันอังคาร, 08 กันยายน 2558
คิวบา แม่เหล็กการค้าการลงทุนแห่งใหม่ของโลก
คิวบาถูกสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการค้าตั้งแต่ปี 2503 (ค.ศ. 1960) ต่อเนื่องมากว่า 50 ปี ซึ่งมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของคิวบาเป็นเวลานาน จนกระทั่งเมื่อเดือนธันวาคม 2557 สหรัฐอเมริกา...
วันศุกร์, 04 กันยายน 2558
ผู้นำสิงคโปร์เยือนยุโรปและอินเดียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ (นายลี เซียน ลุง) ได้เดินทางไปเยือนเยอรมันและสเปน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ส่วนประธานาธิบดีสิงคโปร์ (นายตัน เค็ง ยัม หรือ โทนี ตัน) เดินทางเยือนอินเดีย...
วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2558
โอกาสการลงทุนในเมียนมาร์
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “เมียนมาร์” หรือ “พม่า” คือประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่กำลังเนื้อหอมอยู่อยู่ในขณะนี้ หลังรัฐบาลของเมียนมาร์ “ปฏิรูประบบการเมือง – ปฏิรูปเศรษฐกิจ” โดยมีนโยบายเปิดประเทศ...
วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2558
การเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานกับบทบาทของจีนในภูมิภาคเอเชีย
ด้วยความสำคัญของการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการติดต่อสื่อสารในภูมิภาคที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเสริมสร้างความร่วมมือในการรวมกลุ่มที่ลึกซึ้งมากขึ้น
วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2558
เดนมาร์กคว้าแชมป์ประเทศที่น่าทำธุรกิจมากที่สุดในโลก
นิตยสาร Forbes ได้จัดอันดับให้เดนมาร์กเป็นประเทศที่น่าทำธุรกิจมากที่สุดในโลก ประจำปี 2557 ในขณะที่ธนาคารโลก (World Bank) จัดให้เดนมาร์กเป็นประเทศที่น่าทำธุรกิจมากที่สุดอันดับ 1 ของทวีปยุโรป...
วันพุธ, 27 พฤษภาคม 2558