DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

Policy Brief

ธุรกิจบริการเพลง : Digital Music พลิกโฉมวงการดนตรี
ธุรกิจบริการเพลง ถือเป็นธุรกิจบันเทิงประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังเห็นได้จากกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคที่มีต่อผลงานเพลงของศิลปินต่างๆ...
วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2558
การพนันฟุตบอลออนไลน์ : โอกาสทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทย
กีฬาฟุตบอลถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมจากคนทั่วโลก อีกหนึ่งเหตุผลที่เป็นจุดสนใจของกีฬาชนิดนี้คือ การเล่นพนันบอลออนไลน์มีคนจำนวนมากที่ได้รับประโยชน์มากมายจากการเล่น...
วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2558
ตลาดแรงงานในฮ่องกง
การประกาศกำหนดค่าแรงขั้นต่ำของฮ่องกงเมื่อปี 2554 ทำให้มีความกังวลว่าตลาดแรงงานในฮ่องกงซึ่งแต่เดิมมีการควบคุมในระดับต่ำอาจถูกกระทบ ทั้งนี้ จากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของฮ่องกงล่าสุด..
วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2558
จีนเตรียมออกกฎหมายใหม่ควบคุมกิจการของต่างชาติ
สภาประชาชนแห่งชาติของจีน (National People’s Congress : NPC) อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อกำกับดูแลองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ (Non-governmental Organizations : NGOs) ของต่างชาติ ซึ่งจะมีผลทำให้...
วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2558
ทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป : อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV 1991)
ปัจจุบันการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ภาคการเกษตรถูกกำหนดด้วยความต้องการของตลาด ทำให้ประเทศพัฒนาแล้ว อาทิ สหภาพยุโรป เรียกร้องให้ประเทศกำลังพัฒนาเข้าเป็นภาคี/ปฏิบัติตามหลักการของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ....
วันอังคาร, 15 กันยายน 2558
ความสัมพันธ์อันชื่นมื่น...ระหว่างรัสเซียและจีน "Russia and China : An Uneasy Friendship"
ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีน : จากอดีตถึงปัจจุบัน วิกฤติยูเครนในปัจจุบันส่งผลให้รัสเซียและจีนต้องกระชับความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้น ท่ามกลางความคลางแคลงใจระหว่างกัน...
วันอังคาร, 15 กันยายน 2558
การเข้าสู่ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน "China's Economy : Coming down to Earth"
จีนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ทุกคนจับตามอง ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจีนจึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไม่ต้องสงสัย การชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน ในปี 2558 จะหมายถึง...
วันอังคาร, 15 กันยายน 2558
เอเชียตะวันออก ในปี 2015
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ครอบคลุมประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี (เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้) และหมายรวมถึงไต้หวัน และมองโกเลีย เป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างสูง และเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก...
วันจันทร์, 14 กันยายน 2558
จีนกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้แผนพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่
เส้นทางสายไหม คือเส้นทางทางการค้าและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่เคยได้เชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ เข้าด้วยกันมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบันภายใต้การบริหารประเทศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ได้มีแผนพัฒนา "เส้นทางสายไหมใหม่ ภายใต้ศตวรรษที่ 21"...
วันจันทร์, 14 กันยายน 2558
สภาพแวดล้อมการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีประเทศฟิลิปปินส์
การรวมตัวทางเศรษฐกิจในอาเซียนซึ่งกำลังใกล้จะบรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปลายปี 2558 นั้น มีหนึ่งวัตถุประสงค์หลัก คือ การเป็นภูมิภาคที่มีการเคลื่อนย้ายการลงทุนได้อย่างเสรี ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วย...
วันจันทร์, 14 กันยายน 2558