DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head E

‘พาณิชย์’ พร้อมจับมือรัฐบาลใหม่มาเลเซียขยายการค้าการลงทุน

03-06-2561

Malay

นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ดาโต๊ะโจจี แซมูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งไทยได้แสดงความยินดีต่อผลการเลือกตั้งทั่วไปของมาเลเซีย และได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ได้แสดงความยินดีและยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลชุดใหม่ของมาเลเซียภายใต้การนำของ ตุน ดร. มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด เพื่อผลักดันมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะการค้าชายแดน ซึ่งมีสัดส่วนการค้ากว่า 3 ใน 4 ของมูลค่าการค้าไทย-มาเลเซีย ทั้งนี้ ไทยได้เชิญชวนมาเลเซียเข้าร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดนและการจัดงานมหกรรมการค้าภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) และ BIMP-EAGA 2561 ที่กระทรวงพาณิชย์จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ได้ขอให้มาเลเซียนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้าวไทยเป็นที่นิยมของชาวมาเลเซีย พร้อมทั้งขอให้มาเลเซียนำเข้าน้ำตาลทรายขาวจากไทยเพิ่มมากขึ้น หลังจากมาเลเซียยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าน้ำตาลทรายขาวแล้ว ทั้งนี้ มาเลเซียได้ขอให้ไทยสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากมาเลเซียเข้ามาจำหน่ายในไทยมากยิ่งขึ้น

นายสนธิรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะร่วมมือเพื่อผลักดันการลดอุปสรรคทางการค้าในอาเซียน โดยเฉพาะมาตรการที่มิใช่ภาษี (non-tariff barriers) และสำหรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) มาเลเซียพร้อมสนับสนุนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้าร่วม CPTPP ของไทย นอกจากนี้ มาเลเซียแจ้งว่า พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 3 ในระดับรัฐมนตรี ภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันต่อไป

ทั้งนี้ มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 4 ของไทยในโลก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2556-2560) การค้าระหว่างไทยกับมาเลเซีย มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 23,287.7 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปี 2560 การค้ารวมไทย-มาเลเซีย มีมูลค่า 22,107.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.3 โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ามูลค่า 1,402.7 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปมาเลเซีย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา น้ำมันสำเร็จรูป และเคมีภัณฑ์ ในขณะที่สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ น้ำมันดิบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และแผงวงจรไฟฟ้า

-----------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

1 มิถุนายน 2561

จำนวนผู้เข้าชม :

189