DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

Global Trade Monitor

WTO ไฟแดงอาร์เจนตินาใช้มาตรการกีดกันการนำเข้า
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 คณะผู้พิจารณา (Panel) ของ WTO มีคำตัดสินให้มาตรการของอาร์เจนตินาที่เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตก่อนนำเข้า (DJAI Procedure)
วันศุกร์, 09 มกราคม 2558
เยเมน สมาชิกใหม่ WTO ลำดับที่ 160
วันพฤหัสบดี, 08 มกราคม 2558