DTN Name

A- A A+

Th EN

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)

ข้อมูลพื้นฐาน
วันเสาร์, 06 กุมภาพันธ์ 2559
สถานะการเจรจา
วันจันทร์, 29 สิงหาคม 2559
ผลการประชุม
วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2559
ข้อมูลสถิติ
วันพฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2559
ข่าว RCEP
วันอังคาร, 07 มีนาคม 2560
รายงานการศึกษา/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
วันจันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2559