DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

580823-26 ดูงานระเบียบปฏิบัติด้านการตรวจรับและรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า จ.ภูเก็ต 23-26 ส.ค.2558

โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านสินค้า เรื่อง ระเบียบปฏิบัติด้านการตรวจและรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และความคืบหน้าการเจรจาด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง RCEP ณ ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2558