DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

580710 รมช.แถลงข่าวRCEP สมัยพิเศษ 10ก.ค.2558

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวเกี่ยวการประชุมรัฐมนตรี RCEP สมัยพิเศษ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องรับรองชั้น 10 สป. วันที่ 10 กรกฎาคม 2558