DTN Name

A- A A+

Th EN

ภาพกิจกรรม

การหารือทูตชิลีกับผอ.อป. 15ต.ค.2558
การหารือทูตชิลีกับผอ.อป. 15ต.ค.2558
ทูตโมร็อกโกเยี่ยมคาราวะและหารือกับ รมว.พณ. 13ต.ค.2558
ทูตโมร็อกโกเยี่ยมคาราวะและหารือกับ รมว.พณ. 13ต.ค.2558
เปิดประตูการค้า การลงทุนในอินเดีย 12 ต.ค.2558
เปิดประตูการค้า การลงทุนในอินเดีย 12 ต.ค.2558
การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 10 วันที่ 7-16 ต.ค.2558
581007-16 การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 10 วันที่ 7-16 ต.ค.2558
581005 อบรม PMQR 5-8 ก.ย.2558
581005 อบรม PMQR 5-8 ก.ย.2558
581005 ผู้บริหารและข้าราชการจร. มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับอธิบดีคนใหม่ของจร.และผู้ตรวจฯอรุณี 5ต.ค.2558
581005 ผู้บริหารและข้าราชการจร. มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับอธิบดีคนใหม่ของจร.และผู้ตรวจฯอรุณี 5ต.ค.2558
อธ.หารือกับอุปทูตอินเดีย  8ต.ค.2558
อธ.หารือกับอุปทูตอินเดีย 8ต.ค.2558
580929 ผู้แทนเลขาธิการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะรมว.พณ. 29ก.ย.2558
580929 ผู้แทนเลขาธิการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะรมว.พณ. 29ก.ย.2558
580929 FTAไทย-ปากีสถาน 29ก.ย.-1ต.ค.2558
580929 FTAไทย-ปากีสถาน 29ก.ย.-1ต.ค.2558