DTN Name

A- A A+

Th EN

ภาพกิจกรรม

580409 จร.กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันปีใหม่ไทย 9เม.ย.2558
580409 จร.กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันปีใหม่ไทย 9เม.ย.2558
580408 อธ.ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและการสร้างเครือข่ายกับม.เกษมบัณฑิต 8เม.ย.2558
580408 อธ.ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและการสร้างเครือข่ายกับม.เกษมบัณฑิต 8เม.ย.2558
580402-3 ก้าวใหม่ภาคเกษตรกรไทย พร้อมหรือไม่กับเขตการค้าเสรีอาเซียน 2-3เม.ย.2558
580402-3 ก้าวใหม่ภาคเกษตรกรไทย พร้อมหรือไม่กับเขตการค้าเสรีอาเซียน 2-3เม.ย.2558
580401-2 โครงการจัดอบรม/ดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐของสปป.ลาว 1-2เม.ย.2558
580401-2 โครงการจัดอบรม/ดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐของสปป.ลาว 1-2เม.ย.2558
580402 รมว.พณ. ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ 2เม.ย.2558
580402 รมว.พณ. ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ 2เม.ย.2558
580330 สัมมนาความตกลง TFA ลู่ทางและโอกาสการพัฒนาศักยภาพการค้าไทย 30มี.ค.2558
580330 สัมมนาความตกลง TFA ลู่ทางและโอกาสการพัฒนาศักยภาพการค้าไทย 30มี.ค.2558
580331 การบรรยายให้ความรู้/ภารกิจงานจร.  แก่ข้าราชการบรรจุของใหม่ 31มี.ค.2558
580331 การบรรยายให้ความรู้/ภารกิจงานจร. แก่ข้าราชการบรรจุของใหม่ 31มี.ค.2558
580330 ผอ.กระทรวงเศรษฐกิจญี่ปุ่นหารือรองฯ สุนันทา 30มี.ค.2558
580330 ผอ.กระทรวงเศรษฐกิจญี่ปุ่นหารือรองฯ สุนันทา 30มี.ค.2558
ภาพการหารือ-580330 รมช.หารือกับนายกสมาคม EABC 30มี.ค.2558