DTN Name

A- A A+

Th EN

ภาพกิจกรรม

580501 จร. บริจาคของบ้านเด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด 1พ.ค.2558
580501 จร. บริจาคของบ้านเด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด 1พ.ค.2558
580501 วันคล้ายวันสถาปนากรมเจรจาฯ 73 ปี
580501 วันคล้ายวันสถาปนากรมเจรจาฯ 73 ปี
580428 การแข่งขันรอบตัดสิน DTN Business Plan Award 2015 วันที่28เม.ย.2558
580428 การแข่งขันรอบตัดสิน DTN Business Plan Award 2015 วันที่28เม.ย.2558
580424 รมช.หารือทวิภาคีกับทูตนิวซีแลนด์ 24เม.ย.2558
580424 รมช.หารือทวิภาคีกับทูตนิวซีแลนด์ 24เม.ย.2558
580422 การหารือทวิภาคีระหว่างอธ.จร.กับทูตออสเตรเลีย 22 เม.ย.2558
580422 การหารือทวิภาคีระหว่างอธ.จร.กับทูตออสเตรเลีย 22เม.ย.2558
580422 อนาคตการรวมตัวเศรษฐกิจอาเซียนหลัง 2558 วันที่ 22เม.ย.2558
580422 อนาคตการรวมตัวเศรษฐกิจอาเซียนหลัง 2558 วันที่ 22เม.ย.2558
580422 รมช.หารือรมต.อุตสาหกรรมและประมงออสเตรเลีย 22เม.ย.2558
580422 รมช.หารือรมต.อุตสาหกรรมและประมงออสเตรเลีย 22เม.ย.2558
580420 อธิบดีให้สัมภาษณ์ กับสำนักข่าว CIHAN NEWS AGENCY จากตุรกี 20 เม.ย. 2558
580420 อธิบดีให้สัมภาษณ์ กับสำนักข่าว CIHAN NEWS AGENCY จากตุรกี 20เม.ย.2558
580417 ทูตจีนพบหารือรมว.พณ. 17เม.ย.2558
580417 ทูตจีนพบหารือรมว.พณ. 17เม.ย.2558