DTN Name

A- A A+

Th EN

กิจกรรมอื่นๆ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มอบสิ่งของและทุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มอบสิ่งของและทุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์
จร. เข้ารับรางวัล “Digital Transformation Award 2019” ประจำปี 2562
จร. เข้ารับรางวัล “Digital Transformation Award 2019” ประจำปี 2562
จร. ร่วมเปิดนิทรรศการ DTN Tea Bar ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2019
จร. ร่วมเปิดนิทรรศการ DTN Tea Bar ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2019
จร. บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคนไร้ที่พึ่ง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
จร. บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคนไร้ที่พึ่ง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
จร.ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 1ม.ค.2562
จร.ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ