DTN Name

A- A A+

Th EN

สัมมนา อบรม บรรยาย

งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนา "How the ASEAN - Hong kong FTA benefits your Business" ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ  8 กพ. 2561
งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนา "How the ASEAN - Hong kong FTA benefits your Business" ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 8 กพ. 2561
จร.ร่วมกับสมาคมกาแฟไทย พบปะเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟ เพื่อให้ข้อมูลและหารือช่องทางการใช้ประโยชน์ของกาแฟภายใต้ FTA 1 ก.พ. 2561
จร.ร่วมกับสมาคมกาแฟไทย พบปะเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟ เพื่อให้ข้อมูลและหารือช่องทางการใช้ประโยชน์ของกาแฟภายใต้ FTA 1 ก.พ. 2561
รมช.พณ. กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ไทย-ญี่ปุ่น หุ้นส่วนยุทยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจผ่าน FTA" 31 ม.ค.2561
รมช.พณ. กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ไทย-ญี่ปุ่น หุ้นส่วนยุทยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจผ่าน FTA" 31 ม.ค.2561
จร.จัดงานสัมมนาส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่น การค้า การลงทุน พิชิตชัยชายแดนใต้ จ.ปัตตานี 24-25ม.ค.2561
จร.จัดงานสัมมนาส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่น การค้า การลงทุน พิชิตชัยชายแดนใต้ จ.ปัตตานี 24-25ม.ค.2561
ผอ.พพ.เปิดงานสัมมนาเรื่อง ก้าวสู่เขตการค้าเสรี ด้วยมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้า ตามหลักสากล 22ม.ค.2561
ผอ.พพ.เปิดงานสัมมนาเรื่อง ก้าวสู่เขตการค้าเสรี ด้วยมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้า ตามหลักสากล 22ม.ค.2561
 รองฯ เก็จพิรุณ บรรยายให้กับคณะของนักศึกษาจาก Asian Institude of Teechnology ที่เข้าเยี่ยมชมกรมฯ 17ม.ค.2561
รองฯ เก็จพิรุณ บรรยายให้กับคณะของนักศึกษาจาก Asian Institude of Teechnology ที่เข้าเยี่ยมชมกรมฯ 17ม.ค.2561
 ผอ.พพ.บบรยายให้นักศึกษาจากไมอามีที่เข้าเยี่ยมชมกรมฯ 16ม.ค.2561
ผอ.พพ.บรยายให้นักศึกษาจากไมอามีที่เข้าเยี่ยมชมกรมฯ 16ม.ค.2561
จร.นำผู้เข้าร่วมสัมมนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Business Model จ.อุดรธานี 10ม.ค.2561
จร.นำผู้เข้าร่วมสัมมนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Business Model จ.อุดรธานี 10ม.ค.2561
 อธ.สนค.บรรยายเรื่อง 4IR กับการเจรจาการค้ายุคใหม่ 8 ม.ค.2561
อธ.สนค.บรรยายเรื่อง 4IR กับการเจรจาการค้ายุคใหม่ 8 ม.ค.2561