DTN Name

A- A A+

Th EN

รองฯ รณรงค์ประชุมเตรียมการฝ่ายอาเซียนเพื่อจัดทำร่างกรอบกำหนดขอบเขตการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับสหภาพยุโรป 20ม.ค.2561

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการประชุมเตรียมการฝ่ายอาเซียนเพื่อจัดทำร่างกรอบกำหนดขอบเขตการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับสหภาพยุโรป ซึ่งคณะทำงานร่วมอาเซียน-สหภาพยุโรปจะมีการประชุมครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อนำผลเสนอระดับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจสองฝ่ายพิจารณาความเป็นไปได้ในการรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับสหภาพยุโรปที่หยุดชะงักมาตั้งแต่ปี 2552