DTN Name

A- A A+

Th EN

รมว.พณ. หารือกับทูตอิตาลี 25ม.ค.2561

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ คารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้นายฟรันเชสโก ซาเวรีโอ นีซีโอ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะ  เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมหารือแนวทางการขยายการลงทุนและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ เกี่ยวกับงานออกแบบและแฟชั่น รวมถึงลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)