DTN Name

A- A A+

Th EN

รมว.พณ.ให้ทูตศรีลังกาพบหารือและแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่ง 26ม.ค.2561

 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดให้นางกเษณุกา ธิเรณี เสเนวิรัตนะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย พบหารือเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความเห็นด้านความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งเรื่องการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าที่ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 ที่ผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าไว้นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดให้นางกเษณุกา ธิเรณี เสเนวิรัตนะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย พบหารือเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความเห็นด้านความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งเรื่องการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าที่ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 ที่ผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าไว้