DTN Name

A- A A+

Th EN

ผู้แทนแห่งคณะมนตรีด้านความตกลงการค้าของสหพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ เข้าพบหารือกับรองฯ เก็จพิรุณ 9ม.ค.2561

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายมาร์คุส ชลาเก็นฮอฟผู้แทนแห่งคณะมนตรีด้านความตกลงการค้าของสหพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์และหัวหน้ากองการค้าโลก เข้าพบหารือกับ นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยหารือเกี่ยวกับการค้าการลงทุนระหว่างกัน ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ