DTN Name

A- A A+

Th EN

จร. ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และชุมนุมสหกรณ์โคมนม ให้ข้อมูลเรื่องการเปิดตลาดสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมของไทยภายใต้ FTA ไทย - ออสเตรเลีย 29 มค. 61

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จัดประชุมหารือเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์โคนม และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคนมภาคกลาง เพื่อให้ข้อมูลเรื่องการเปิดตลาดสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมของไทยภายใต้ FTA ไทย-ออสเตรเลีย และ FTA ไทย-นิวซีแลนด์ ณ โรงแรมเซอร์เจมส์รีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับ จังหวัดสระบุรี