DTN Name

A- A A+

Th EN

การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 21 ณ เมืองยอกยาการ์ตา วันที่ 2-9 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 2 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 21ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุม RCEP ครั้งแรกในปี 2561 ซึ่งเน้นการเจรจาในประเด็นหลัก ได้แก่ การค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน