DTN Name

A- A A+

Th EN

ประชุม หารือ

เอกอัครราชทูตด้านกิจการไซเบอร์ออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร)  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
เอกอัครราชทูตด้านกิจการไซเบอร์ออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 21 ณ เมืองยอกยาการ์ตา วันที่ 2-9 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 21 ณ เมืองยอกยาการ์ตา วันที่ 2-9 กุมภาพันธ์ 2561
 จร. ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และชุมนุมสหกรณ์โคมนม ให้ข้อมูลเรื่องการเปิดตลาดสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมของไทยภายใต้ FTA ไทย - ออสเตรเลีย 29 มค. 61
จร. ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และชุมนุมสหกรณ์โคมนม ให้ข้อมูลเรื่องการเปิดตลาดสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมของไทยภายใต้ FTA ไทย - ออสเตรเลีย 29 มค. 61
 การหารือระหว่างรมว.พณ.กับเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย 2 ก.พ.2561
การหารือระหว่างรมว.พณ.กับเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย 2 ก.พ.2561
รมว.พณ.ให้ทูตศรีลังกาพบหารือและแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่ง 26ม.ค.2561
รมว.พณ.ให้ทูตศรีลังกาพบหารือและแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่ง 26ม.ค.2561
 ทูตออสเตรเลียพบรักษาการอธ.จร. 25ม.ค.2561
ทูตออสเตรเลียพบรักษาการอธ.จร. 25ม.ค.2561
 เอกอัครทูตที่ปรึกษาฯ สนง. ผู้แทนสหภาพยุโรป พบกับรักษาการอธ.จร. 25ม.ค.2561
เอกอัครทูตที่ปรึกษาฯ สนง. ผู้แทนสหภาพยุโรป พบกับรักษาการอธ.จร. 25ม.ค.2561
รมว.พณ. หารือกับทูตอิตาลี 25ม.ค.2561
รมว.พณ. หารือกับทูตอิตาลี 25ม.ค.2561
การประชุม SEOM ครั้งที่ 1-49 วันที่ 21-24ม.ค.2561
การประชุม SEOM ครั้งที่ 1-49 วันที่ 21-24ม.ค.2561