DTN Name

A- A A+

Th EN

กิจกรรมอื่นๆ

พณ.จัดพิธีบวงสรวงหลวงพ่อโอภาสี 25ก.ย.2560
พณ.จัดพิธีบวงสรวงหลวงพ่อโอภาสี 25ก.ย.2560
 จร.ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด " รัฐบาลใหม่ ! คอร์รัปชันเก่า? "  6ก.ย.2560
จร.ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด " รัฐบาลใหม่ ! คอร์รัปชันเก่า? " 6ก.ย.2560
โครงการจัดงานถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สู่การปฏิบัติ 1-3ก.ย.2560
โครงการจัดงานถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สู่การปฏิบัติ 1-3ก.ย.2560
รองฯสิริพรรณ ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ "ดารารัตน์" ทำด้วยใจ ถวายพ่อ ให้แก่กรุงเทพมหานคร 24ส.ค.2560
รองฯสิริพรรณ ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ "ดารารัตน์" ทำด้วยใจ ถวายพ่อ ให้แก่กรุงเทพมหานคร 24ส.ค.2560
อธ.จร.เปิดงาน 50 ปี อาเซียน 22ส.ค.2560
อธ.จร.เปิดงาน 50 ปี อาเซียน 22ส.ค.2560
ศูนย์ AIC ร่วมออกบูท ณ จ.นครราชสีมา 20-22 ส.ค.2560
ศูนย์ AIC ร่วมออกบูท ณ จ.นครราชสีมา 20-22 ส.ค.2560
รองฯ สิริพรรณ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ DTN Academy 2017 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ส.ค.2560
รองฯ สิริพรรณ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ DTN Academy 2017 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ส.ค.2560
วันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ครบรอบ 79 ปี 18ส.ค.2560
วันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ครบรอบ 79 ปี 18ส.ค.2560
รมว.พณ. แถลงข่าวการเข้าร่วมประชุม STEER ครั้งที่ 5 และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย-เวียดนาม 16ส.ค.2560
รมว.พณ. แถลงข่าวการเข้าร่วมประชุม STEER ครั้งที่ 5 และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย-เวียดนาม 16ส.ค.2560