DTN Name

A- A A+

Th EN

สัมมนา อบรม บรรยาย

รมช.พณ.เปิดงานสัมมนาโอกาสทางการค้าของไทยบนเส้นทางสายไหม ผ่าน FTA อาเซียน – จีน และอาเซียน – ฮ่องกง 25ธ.ค.2560
รมช.พณ.เปิดงานสัมมนาโอกาสทางการค้าของไทยบนเส้นทางสายไหม ผ่าน FTA อาเซียน – จีน และอาเซียน – ฮ่องกง 25ธ.ค.2560
จร.ลงพื้นจังหวัดยะลาจัดงานสัมมนาและเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 18.ค.2560
จร.ลงพื้นจังหวัดยะลาจัดงานสัมมนาและเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 18.ค.2560
นศ.จากม.ราชภัฏเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน 15ธ.ค.60
นศ.จากม.ราชภัฏเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน 15ธ.ค.60
รองฯ รณรงค์บรรยายพิเศษ การเข้าเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง และความคืบหน้าการเจรจา RCEP 1ธ.ค.2560
รองฯ รณรงค์บรรยายพิเศษ การเข้าเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง และความคืบหน้าการเจรจา RCEP 1ธ.ค.2560
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนข่าวยากให้แสนง่าย ถูกต้อง และดี 25พ.ย.2560
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนข่าวยากให้แสนง่าย ถูกต้อง และดี 25พ.ย.2560
ผช.รมต.พณ. กล่าวเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 2 วันที่ 23พ.ย.2560
ผช.รมต.พณ. กล่าวเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 2 วันที่ 23พ.ย.2560
 คณะผู้แทนจังหวัด ดาเวา เดล นอร์เต เกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานกระทรวงพาณิชย์ 13พ.ย.2560
คณะผู้แทนจังหวัด ดาเวา เดล นอร์เต เกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานกระทรวงพาณิชย์ 13พ.ย.2560
การสัมมนาประชาพิจารณ์สำหรับการเข้าเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง 8พ.ย.2560
การสัมมนาประชาพิจารณ์สำหรับการเข้าเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง 8พ.ย.2560
การอบรมพ.ร.บ. ข้อมุลข่าวสาร พ.ศ. 2540 วันที่ 1พ.ย.2560
การอบรมพ.ร.บ. ข้อมุลข่าวสาร พ.ศ. 2540 วันที่ 1พ.ย.2560