DTN Name

A- A A+

Th EN

ประชุม หารือ

จร. ประชุมหารือกับภาคประชาสังคม เรื่องการจัดทำ FTA 26ธ.ค.2560
จร. ประชุมหารือกับภาคประชาสังคม เรื่องการจัดทำ FTA 26ธ.ค.2560
รองฯ รณรงค์เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยร่วมการประชุมAJCEP ครั้งที่ 18 ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 18- 22 ธ.ค. 60
รองฯ รณรงค์เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยร่วมการประชุมAJCEP ครั้งที่ 18 ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 18- 22 ธ.ค. 60
การประชุมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ อาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 18 ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 18- 22 ธ.ค. 60
การประชุมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ อาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 18 ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 18- 22 ธ.ค. 60
การหารือระหว่างรมว.พณ.กับทูตอิสราเอล 20ธ.ค.2560
การหารือระหว่างรมว.พณ.กับทูตอิสราเอล 20ธ.ค.2560
 FTA ไทย-ตรุกี ครั้งที่ 2 วันที่ 13-15ธ.ค.2560
FTA ไทย-ตรุกี ครั้งที่ 2 วันที่ 13-15ธ.ค.2560
รองฯ รณรงค์เข้าร่วมการเข้าเยี่ยมคารวะระหว่างนายกฯกับทูตอิสราเอล 14ธ.ค.2560
รองฯ รณรงค์เข้าร่วมการเข้าเยี่ยมคารวะระหว่างนายกฯกับทูตอิสราเอล 14ธ.ค.2560
601205 รองฯ รณรงค์ร่วมประชุม ACCWG ครั้งที่ 6 วันที่ 5ธ.ค.2560
601205 รองฯ รณรงค์ร่วมประชุม ACCWG ครั้งที่ 6 วันที่ 5ธ.ค.2560
การหารือระหว่างรองฯ อธ.จร.กับทูตเบลารุส 28พ.ย.60
การหารือระหว่างรองฯ อธ.จร.กับทูตเบลารุส 28พ.ย.60
 จร.จับมือสภาหอฯส่งเสริมการตระหนักรับรู้และการใช้สิทธิประโยชน์ 27พ.ย.2560
จร.จับมือสภาหอฯส่งเสริมการตระหนักรับรู้และการใช้สิทธิประโยชน์ 27พ.ย.2560