DTN Name

A- A A+

Th EN

โครงการ "FTA/AEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2016 ครั้งที่ 3 จ.เชียงราย 12ม.ค.2559

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "FTA/AEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2016 ครั้งที่ 3" ซึ่งน้องๆจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศทั้งในประกวดการจัดซุ้มนิทรรศการ "ต้องทำอย่างไรเมื่อเป็นสมาชิกอาเซียน" และรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย วันที่ 12 มกราคม