DTN Name

A- A A+

Th EN

โครงการศึกษาศักยภาพสินค้าอ่อนไหวภายใต้ FTA 27-30 ส.ค.2559

โครงการศึกษาศักยภาพสินค้าอ่อนไหวภายใต้กรอบ FTA (สินค้าเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และผลิตภัณฑ์) ณ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2559