DTN Name

A- A A+

Th EN

อธ.จร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล New BIZ Idea Contest 2016 วันที่ 3ก.ย.2559

นางสาวศิรินารถใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดแนวคิดธุรกิจ( New BIZ Idea Contest 2016 ) งาน Japan-Thai Business Expo in Thailand 2016 ณ Hall EH 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วันที่ 3 กันยายน 2559