DTN Name

A- A A+

Th EN

จร.ศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 จ.เชียงราย 17-18ก.ย.2559

ข้าราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559