DTN Name

A- A A+

Th EN

กิจกรรมอื่นๆ

อธ.จร. ร่วมงานสงกรานต์พาณิชย์ 11เม.ย.2559
อธ.จร. ร่วมงานสงกรานต์พาณิชย์ 11เม.ย.2559
อธ.จร.และข้าราชการจร. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ 1เม.ย.2559
อธ.จร.และข้าราชการจร. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ 1เม.ย.2559
ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 1 จ.น่าน 25-27มี.ค.2559
ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 1 จ.น่าน 25-27มี.ค.2559
อธ.จร.ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการกยศ. เพื่อชาติ ระหว่างกยศ. กับองค์กรนายจ้าง 25เม.ย.2559
อธ.จร.ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการกยศ. เพื่อชาติ ระหว่างกยศ. กับองค์กรนายจ้าง 25เม.ย.2559
อธ.จร.พบกับศจ. 9ก.พ.2559
อธ.จร.พบกับศจ. 9ก.พ.2559
อธ.จร.ตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ตลาดรุ่งเจริญ 6ก.พ.2559
อธ.จร.ตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ตลาดรุ่งเจริญ 6ก.พ.2559
กิจกรรมภายใต้ โครงการ FTA / AEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2016 ครั้งที่ 4 วันที่ 4ก.พ.2559
กิจกรรมภายใต้ โครงการ FTA / AEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2016 ครั้งที่ 4 วันที่ 4ก.พ.2559
รองฯ อธ.จร.ร่วมพิธีเปิดงานสินค้าเกษตรต้อนรับตรุษจีน 3ก.พ.2559
รองฯ อธ.จร.ร่วมพิธีเปิดงานสินค้าเกษตรต้อนรับตรุษจีน 3ก.พ.2559
อธ. และผู้บริหารจร. ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการเจรจาฯ กับสื่อมวลชน 280159
อธ. และผู้บริหารจร. ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการเจรจาฯ กับสื่อมวลชน 280159