DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

โครงการ FTA AEC สัญจร ขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2016 จ.อุดรธานี วันที่ 22ธ.ค.2558

โครงการ FTA/AEC สัญจร ขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2016 ซึ่งมีนักเรียนกว่า 300 คน ที่เป็นตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ ที่เดินทางมาเข้าร่วมแข่งขันจัดซุ้มนิทรรศการ หัวข้อ "ต้องทำอย่างไรเมื่อเป็นสมาชิกอาเซียน  ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี วันที่ 22 ธันวาคม 2558