DTN Name

A- A A+

Th EN

581005 อบรม PMQR 5-8 ก.ย.2558

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 โดย. คุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ วิทยากรและผู้ตรวจประเมินของกพร. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 จร. ระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2558