DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

สัมมนา อบรม บรรยาย

พัฒนาการของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 28ธ.ค.2558
พัฒนาการของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 28ธ.ค.2558
2050 ทศวรรษใหม่ AEC 23ธ.ค.2558
2050 ทศวรรษใหม่ AEC 23ธ.ค.2558
สัมมนาเรื่อง โอกาส ผลกระทบ และการปรับตัวสู่การเปิดเสรีทางการค้าในท้องถิ่น จ.ตรัง 14-18 ธ.ค.2558
สัมมนาเรื่อง โอกาส ผลกระทบ และการปรับตัวสู่การเปิดเสรีทางการค้าในท้องถิ่น จ.ตรัง 14-18 ธ.ค.2558
โอกาส ผลกระทบ และการปรับตัวสู่การเปิดเสรีทางการค้าในท้องถิ่น สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.เชียงราย 30พ.ย.-3ธ.ค.2558
โอกาส ผลกระทบ และการปรับตัวสู่การเปิดเสรีทางการค้าในท้องถิ่น สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.เชียงราย 30พ.ย.-3ธ.ค.2558
ผอ.พพ.บรรยายให้ความรู้กับสหกรณ์ 4 จังหวัดภาคใต้ 1 ธ.ค.2558
ผอ.พพ.บรรยายให้ความรู้กับสหกรณ์ 4 จังหวัดภาคใต้ 1 ธ.ค.2558
สำนักพพ. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดอบรมการพัฒนาสหกรณ์สู่การค้าสรีอย่างยั่งยืน 2-4ธ.ค.2558
สำนักพพ. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดอบรมการพัฒนาสหกรณ์สู่การค้าสรีอย่างยั่งยืน 2-4ธ.ค.2558
การสร้างจุดแข็ง ปรับจุดอ่อน โอกาสจากมาตรการสนับสนุน SMEs 30พ.ย.2558
การสร้างจุดแข็ง ปรับจุดอ่อน โอกาสจากมาตรการสนับสนุน SMEs 30พ.ย.2558
อบรมถ่ายภาพให้สวยด้วยกล้องดิจิตอล 26พ.ย.2558
อบรมถ่ายภาพให้สวยด้วยกล้องดิจิตอล 26พ.ย.2558
โครงการถ่ายทอดเรื่องราวทางเศรษฐกิจครั้งที่ 1 วันที่ 23พ.ย.2558
โครงการถ่ายทอดเรื่องราวทางเศรษฐกิจครั้งที่ 1 วันที่ 23พ.ย.2558