DTN Name

A- A A+

Th EN

งานสัมมนา "SME ไทยก้าวไกลในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4" วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลลาดพร้าว

20-09-2561

เอกสารงานสัมมนา "SME ไทยก้าวไกลในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4" ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ประเทศไทย) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลลาดพร้าว

จำนวนผู้เข้าชม :

187