DTN Name

A- A A+

Th EN

การค้าสินค้าเสรีในอาเซียนพร้อมรับ AEC

29-09-2558

 

การค้าสินค้าเสรีในอาเซียนพร้อมรับAEC

นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council) ครั้งที่ 29เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ว่าในปี 2558 ที่อาเซียนกำลังจะก้าวเข้าสู่  AECการดำเนินการด้านการค้าสินค้ามีความคืบหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะการลดภาษีระหว่างกันได้ถึงร้อยละ 90.86ของรายการสินค้าทั้งหมดและจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 98.67 ในปี 2561 เมื่ออาเซียนใหม่ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และกัมพูชา ลดภาษีสินค้าที่เหลืออยู่อีกบางส่วนให้ครบตามข้อผูกพันภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ซึ่งนับได้ว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญของการดำเนินการเพื่อเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมของอาเซียน

          ในปีนี้กัมพูชาลดภาษีเหลือร้อยละ 0 เพิ่มเติมอีก 4 รายการ ได้แก่ ห่านแช่แข็ง ปลาน้ำจืดมีชีวิต ลำไย และสารประกอบเฮตโทโรไซคลิก พร้อมทั้งได้ปรับโอนพิกัดศุลกากรเป็นระบบฮาร์โมไนซ์ของอาเซียนฉบับปี 2012 ด้วยแล้ว ส่งผลให้อาเซียนประกาศใช้พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ของอาเซียนฉบับปี 2012อย่างเป็นทางการ ซึ่งนับจากนี้ไปผู้ประกอบการค้าของไทยและอาเซียนจะต้องระบุพิกัดศุลกากรระบบใหม่ดังกล่าวในเอกสารการส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนแทนการใช้พิกัดศุลกากรในระบบเดิม   

          อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนำร่องระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียนได้รับการตอบรับที่ดีจากภาคเอกชนอาเซียน โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า 380 บริษัทจาก 7 ประเทศซึ่งรวมถึงไทยด้วย และล่าสุด กัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม ประกาศเข้าร่วมโครงการซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการของอาเซียนได้ทดลองใช้ระบบก่อนนำระบบดังกล่าวมาใช้จริงทั่วทั้งอาเซียนในปี 2559 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่งออกของไทยจะได้รับความสะดวกในการส่งออกไปยังอาเซียนโดยสามารถรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าได้เองแทนการรับรองโดยหน่วยงานรัฐ ซึ่งจะช่วยลดภาระด้านต้นทุน เวลา และเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดอาเซียนได้มากยิ่งขึ้น

นายธวัชชัย ยังกล่าวด้วยว่า อาเซียนได้มีความริเริ่มสำคัญในการลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า โดยเห็นชอบการจัดทำเวปไซต์ให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนภายในอาเซียนต่อภาครัฐ (ASEAN Solutions for Investment, Services and Trade: ASSIST)ซึ่งสหภาพยุโรปจะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และกำหนดจะเปิดตัวระบบดังกล่าวอย่างเป็นทางการค้าพร้อมกับเวปไซต์คลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียน (ASEAN Trade Repository) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลมาตรการภาษีและกฎระเบียบด้านการค้าสินค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศไว้ ณ จุดเดียวในเดือนพฤศจิกายน 2558นี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เร่งรัดให้อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ลดภาษีสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบให้แก่อาเซียนตามที่ได้ตกลงไว้แล้ว พร้อมทั้งทำแผนการลดภาษีแจ้งต่ออาเซียนภายในต้นปี2559ด้วย

 

 


จำนวนผู้เข้าชม :

2691