DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head E

Press Release

‘พาณิชย์’ เร่งจับมือรัฐ-เอกชน หาทางลดผลกระทบเกษตรกรและผู้ส่งออกไทย กรณีอินโดนีเซียออกมาตรการห้ามนำเข้าลำไย ในเดือน ก.ค.-ส.ค. 61
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)
วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561
ไทย-จีน หารือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน (JC เศรษฐกิจไทย-จีน) ครั้งที่ 6 โดยมีนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางเกา เยี่ยน...
วันศุกร์, 12 มกราคม 2561
‘พาณิชย์’ เผยรัฐมนตรีเศรษฐกิจกลุ่มประเทศแม่โขง–ล้านช้าง ประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นกระชับ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า 250 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำแม่โขง - ล้านช้าง (Mekong - Lancang Cooperation: MLC) ครั้งที่ 2
วันศุกร์, 12 มกราคม 2561
‘พาณิชย์’ จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 1/2561  เตรียมรับไม้ต่อการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดประทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 1/2561
วันศุกร์, 12 มกราคม 2561
ชุมนุมสหกรณ์โคนมไทยขอบคุณ ‘พาณิชย์’ ลงพื้นที่ติดอาวุธเกษตรกรรับมือเปิดเสรีการค้า  พร้อมดันผู้ประกอบการศักยภาพบุกตลาดนมอาเซียนและจีน
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยและคณะ
วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561
ไทย-จีน จับมือเดินหน้าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สู่ศตวรรษที่ 21
กระทรวงพาณิชย์ไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน (JC เศรษฐกิจไทย-จีน) ครั้งที่ 6
วันพุธ, 10 มกราคม 2561
สมาชิกอาเซียนเร่งผลักดันการเจรจา RCEP
‘พาณิชย์’ เตรียมร่วมถกข้อเสนอทิศทางการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) พร้อมกับรัฐมนตรีชาติอาเซียน โชว์บทบาทอาเซียนนำการเจรจาให้ได้ผลสรุปภายในสิ้นปี 2561 ตามที่ผู้นำกำหนดเป้าหมาย
วันพุธ, 10 มกราคม 2561
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดสัมมนาใหญ่ "ไทย-ญี่ปุ่น หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจผ่าน FTA"
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมจัดสัมมนาใหญ่อีกครั้ง เรื่อง "ไทย-ญี่ปุ่น หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจผ่าน FTA" เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโอกาสทางการค้าและการลงทุนในญี่ปุ่น
วันอาทิตย์, 07 มกราคม 2561
ไทย – เวียดนาม เร่งหารือขจัดอุปสรรคทางการค้า  มุ่งเพิ่มมูลค่าการค้าให้บรรลุ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Nguyen Hai Bang)
วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561
‘พาณิชย์’ จับมือ ‘เกษตร’ ลงพื้นที่เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมเกษตรกรโคนมไทย   รับมือค้าเสรี FTA-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ มองไกลขยายตลาดนมไทยไปจีน และ CLMV
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ที่ให้บูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือกรมปศุสัตว์และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ประชุมหารือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเ
วันอังคาร, 26 ธันวาคม 2560