DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

USABC ยกทัพนักธุรกิจสหรัฐอเมริกาพบพาณิชย์ ย้ำสานต่อพันธมิตรการค้า

23-06-2560

DTN220660 16

คณะนักธุรกิจชั้นนำสหรัฐฯ จากสภาธุรกิจสหรัฐฯ - อาเซียน (USABC) จำนวนรวม 53 คน จาก 33 บริษัท เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ย้ำพร้อมกระชับพันธมิตรทางการค้ากับไทยที่มีมากว่า 184 ปี สะท้อนความเชื่อมั่นของนักธุรกิจสหรัฐฯ ต่อศักยภาพด้านการค้าการลงทุนของไทย

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ได้ต้อนรับคณะนักธุรกิจ USABC นำโดยนายอเล็กซานเดอร์ เฟลด์แมน ประธาน USABC พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ อาทิ ADM, Paypal, MSD, Pfizer, Dow, UPS, Guardian, Time Warner, Google, City Bank และ Procter & Gamble ซึ่งมาพบหารือแนวทางการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกันทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค

นางอภิรดี กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ใช้โอกาสอันดีนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับนักธุรกิจสหรัฐฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุการขาดดุลการค้าสินค้าของสหรัฐฯ กับไทยตามคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลล์ ทรัมป์ ว่าเป็นไปตามโครงสร้างทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และระบบตลาด โดยไม่ได้เกิดจากการเลือกปฏิบัติหรือการใช้นโยบายที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งได้เน้นย้ำนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยและยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ให้ความสำคัญกับตลาดประเทศเพื่อนบ้าน CLMV เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับไทยและก้าวสู่ตลาดโลกไปด้วยกัน โดยได้เชิญชวนให้นักลงทุนสหรัฐฯ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายดังกล่าวของไทยอย่างต่อเนื่อง

นางอภิรดี กล่าวเสริมว่า ไทยยังให้ความสำคัญกับการเจรจา RCEP และพยายามผลักดันให้การเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายโดยเร็ว รวมทั้งอยู่ระหว่างเดินหน้าปรับแก้กฎระเบียบให้ทันสมัยและอำนวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจ อาทิ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งความพยามยามของไทยสะท้อนให้เห็นได้จากการยกระดับอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของไทยให้ดีขึ้นโดยธนาคารโลก และความสามารถการแข่งขันของประเทศโดย IMD รวมทั้งสนับสนุนให้ USABC ช่วยส่งเสริมการพัฒนา SMEs ของไทย โดยเฉพาะด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยร่วมมือกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ของกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ นักธุรกิจสหรัฐฯ ยังคงสนับสนุนและพร้อมมีส่วนร่วมกับรัฐบาลไทยในการผลักดันให้ไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 นอกจากนี้ บริษัท IT ชั้นนำอาทิ PayPal, Google, Oracle และ E-bay ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะสานต่อความร่วมมือด้าน E-commerce กับไทยเพื่อรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป ซึ่งจะขยายโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการ SMEs ไทยสู่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงทั่วโลก ทั้งนี้ สหรัฐฯ ยังคงเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยและการดำเนินนโยบายการค้าที่เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยยินดีสานต่อกิจกรรมการค้าและการลงทุนเพื่อยกระดับการเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจการค้ากับประเทศไทยและรักษาการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าโลกระหว่างกันต่อไป

ปัจจุบัน สหรัฐฯ เป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทย รองจากจีนและญี่ปุ่น โดยในปี 2559 การค้าระหว่างไทยและสหรัฐฯ มีมูลค่า 36,551 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับที่ 1 ของไทย โดยไทยส่งออกไปสหรัฐฯ มูลค่า 24,494 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่สหรัฐฯ เป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ 3 ของไทย มีมูลค่านำเข้า 12,057 ล้านเหรียญสหรัฐ

------------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

22 มิถุนายน 2560

จำนวนผู้เข้าชม :

739