DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

ไทย – เวียดนาม เร่งรัดความร่วมมือเพื่อขยายผลของความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

22-06-2560

DTN140660 1

 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Nguyen Tat Thanh) เข้าเยี่ยมคารวะนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่  

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามในหลายด้าน โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือเพื่อขยายผลของความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในองค์รวมของภูมิภาค CLMVT ที่นอกจากจะสร้างประสิทธิภาพทางการค้าระหว่างไทยและเวียดนามให้เพิ่มสูงขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายการค้าที่ทั้งสองประเทศได้ตั้งไว้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย – เวียดนาม เมื่อปี 2558 ที่ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 แล้ว ยังสร้างความแข็งแกร่งของ CLMVT ในการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และขยายโอกาสการค้าไปสู่ตลาดโลกอีกด้วย ซึ่งไทยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้มูลค่าการค้าไทย-เวียดนาม มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยถึงร้อยละ 8.83 ต่อปี

นางอภิรดี กล่าวว่า นอกจากการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะร่วมผลักดันการสร้างความเชื่อมโยงกับเส้นทาง One Belt One Road ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของจีน โดยเชื่อว่าความสำเร็จของยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะเริ่มต้นจากภูมิภาค CLMVT เนื่องจากมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในเส้นทาง China-Indochina Peninsula Economic Corridor (CICPEC) ในแง่ของการเป็นฐานการผลิตที่สำคัญและมีโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่สามารถสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำระดับสูงที่สำคัญ ที่จะก่อให้เกิดการสร้างเสริมและแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน มีการริเริ่มโครงการความร่วมมือใหม่ๆ ตลอดจนการลงนามในความตกลงระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดดุลยภาพและประสิทธิภาพทางการค้าระหว่างกัน โดยในปี 2560 จะมีการเยือนที่สำคัญ อาทิ การเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย – เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตเวียดนามฯ ได้เชิญรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) พิจารณาเยือนเวียดนามอีกด้วย

เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับที่ 7ของไทยในโลก และอันดับที่ 4 ของไทยในกลุ่มอาเซียน รองจากมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2555-2559) การค้าระหว่างไทยกับเวียดนามมีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 11,170.24 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8.83 ต่อปี โดยในปี 2559 การค้ารวมไทย-เวียดนาม มีมูลค่า 13,852.71ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6.91ทั้งนี้ ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค. – เม.ย.) การค้าระหว่างไทยกับเวียดนาม มีมูลค่าการค้ารวม 4,736.35ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.68 โดยไทยส่งออกสินค้าไปเวียดนามมีมูลค่า 3,280.4ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าสินค้าจากเวียดนามมีมูลค่า1,456.0ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องดื่ม น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องจักร เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

--------------------------------------------

 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

22 มิถุนายน 2560

จำนวนผู้เข้าชม :

1799