DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับคู่เจรจา 8 ประเทศ เร่งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

12-09-2560

DTN 0254

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับคู่เจรจา 8 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา (EAS หรืออาเซียนบวกแปด) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ซึ่งจัดต่อเนื่องกับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 49 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับคู่เจรจา 8 ประเทศ (EAS หรืออาเซียนบวกแปด) ครั้งที่ 5 ว่าที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลกที่สำคัญ เช่น การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีการประมาณการณ์ว่าในปี 2560 จะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 3.5% ขยายตัวจาก 3.1% ในปีที่ผ่านมา และความสำคัญของการลงทุนของกลุ่มอาเซียนบวกแปด โดยในปี 2559 การลงทุนโดยตรง (FDI) จากประเทศบวกแปดมายังภูมิภาคอาเซียนสูงถึง 44.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 46.3% ของ FDI ทั้งหมดที่เข้ามาในอาเซียน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนบวกแปดควรเร่งดำเนินความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อความพร้อมในการเผชิญกับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างกันในภูมิภาค

นางอภิรดี กล่าวว่า ที่ประชุมเน้นย้ำถึงนโยบายการส่งเสริมการค้าเสรีที่เป็นธรรม และให้ความสำคัญกับความตกลงทางการค้าในทุกระดับทั้งพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี ที่มีความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎเกณฑ์องค์การการค้าโลก โดยต่อต้านนโยบายปกป้องทางการค้า รวมทั้งเน้นย้ำถึงความตั้งใจในการทำงานร่วมกับสมาชิกองค์การการค้าโลก เพื่อให้การประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก ครั้งที่ 11 ที่เมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ในปลายปีนี้ ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะในประเด็นที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน เช่น การค้าดิจิทัล การอำนวยความสะดวกทางการค้า และการจัดการกับมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี เป็นต้น

นอกจากนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจทั้ง 18 ประเทศ ยังได้ร่วมหารือกับสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก หรือ ERIA ซึ่งสถาบันฯ ได้จัดทำรายงานทิศทางเศรษฐกิจโลกและในภูมิภาค โดยเสนอให้สมาชิกอาเซียนบวกแปดใช้นโยบายสนับสนุนการค้าผ่าน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การผลักดันให้ความตกลง RCEP บรรลุภายในปี 2560 การเน้นนโยบายการอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยให้ความสำคัญกับการลดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี หรือ NTMs และการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการอำนวยความสะดวกทางการค้า และการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งในเชิงกายภาพและกฎระเบียบ

----------------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

11 กันยายน 2560

จำนวนผู้เข้าชม :

577