DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

รัฐมนตรีการค้าเอเปค เร่งหารือมุ่งเน้นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

18-05-2560

DTN281159 4

 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง) จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (MRT) ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งการประชุมเอเปคปีนี้มีหัวข้อหลัก คือ การสร้างพลวัตรใหม่และการส่งเสริมอนาคตร่วมกันของเอเชีย-แปซิฟิก

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีการค้าเอเปคจะมุ่งเน้นประเด็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยเฉพาะแนวทางเร่งดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายโบกอร์ของการค้าการลงทุนที่เสรีและเปิด ภายในปี 2563 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนในปัจจุบัน การติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนการทำงานสู่เขตการค้าเสรีของเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) การดำเนินการตามแผนการทำงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคบริการของเอเปค และแนวทางที่เอเปคจะสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก ครั้งที่ 11 ที่จะจัดขึ้นปลายปีนี้ ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

นอกจากนี้ เวียดนามในฐานะเจ้าภาพยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน มีนวัตกรรม และกระจายไปสู่ทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ให้เป็นสากลและทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งสอดรับกับนโยบาย “Thailand 4.0” ที่มุ่งสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ ผลักดันให้ทุกคนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม และเน้นการเติบโตและพัฒนาที่ยั่งยืน

นายวินิจฉัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าร่วมการประชุม MRT นี้ จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนที่สำคัญ เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะการสนับสนุน SMEsและความก้าวหน้าในการพัฒนา E-commerce ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เอเปคให้ความสำคัญ อีกทั้งได้รับทราบถึงแนวนโยบายด้านการค้าการลงทุนของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคอื่น และจะใช้โอกาสนี้หารือทวิภาคีกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนจากเขตเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้าระหว่างกันอีกด้วย

เอเปคเป็นกรอบความร่วมมือของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก[1] เป็นกลุ่มคู่ค้าที่สำคัญของไทย โดยในปี 2559 การค้าของไทยกับกลุ่มเศรษฐกิจเอเปคมีมูลค่า 286,913.02 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 69.98 ของการค้ารวมของไทย เป็นการส่งออก 147,108.10 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 68.32 และการนำเข้า 139,804.92 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 71.82 สำหรับในไตรมาสแรกของปีนี้ การค้าระหว่างไทยกับเอเปคมีมูลค่า76,112.05 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.73 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย โดยเป็นการส่งออก 38,789.31ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้า 37,322.74ล้านเหรียญสหรัฐ

-----------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

17 พฤษภาคม 2560[1] ประกอบด้วย สมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ คือ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัว-นิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา

จำนวนผู้เข้าชม :

601