DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

กรมเจรจาฯ นำทัพเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้านม-เนื้อโค เยี่ยมชมงาน THAIFEX 2019 เตรียมบุกตลาดต่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จาก FTA

29-05-2562

Milk Thaifex 2019

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นำคณะเกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโคนมและโคเนื้อ เข้าชมงานมหกรรมอาหารเอเชีย หรือ THAIFEX – World of Food ASIA 2019 เตรียมความพร้อมบุกตลาดต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จาก FTA พร้อมรับมือที่ไทยจะเปิดตลาดสินค้านมและเนื้อโค ภายใต้ความตกลง TAFTA และความตกลง TNZCEP ในปี 2564 และ 2568

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้นำคณะเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคนมและโคเนื้อ เข้าชมงานมหกรรมอาหารเอเชีย หรือ THAIFEX – World of Food ASIA 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรและผู้ประกอบการไทยบุกตลาดต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) โดยในปีนี้ เกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคนมและโคเนื้อกว่า 30 ราย ให้ความสนใจเข้าร่วมดูงานเพื่อชมการพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าอาหารโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นม และมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน อาทิ นมเปรี้ยว เนยแข็ง เนย และไอศกรีม รวมถึงผลิตภัณฑ์โคเนื้อ อาทิ เนื้อโคขุน เนื้อพรีเมี่ยม ทั้งสด แช่แข็ง และแปรรูป

นางอรมน กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ลงพื้นที่พบเกษตรกรโคนมและโคเนื้อ ในภูมิภาคต่างๆ ตั้งแต่ปลายปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้ในตลาดโลก ทั้งการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ เช่น อาเซียน จีน ได้ยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยแล้ว และการเตรียมความพร้อมล่วงหน้ารับมือที่ไทยจะต้องเปิดตลาดสินค้านมและเนื้อโคในปี 2564 และ 2568 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) และความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP)ซึ่งพบว่า เกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคนมและโคเนื้อของไทย มุ่งมั่นที่จะปรับตัวเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง โดยเห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่าย การแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายได้มาตรฐานสากล การรักษามาตรฐานสินค้าให้อยู่ในระดับพรีเมียมตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ การพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้มีคุณภาพดี การเอาใจใส่ในการเลี้ยง การตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าเนื้อโค การปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GMP เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าให้แก่ผู้บริโภค

“เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้ต่อยอดความมุ่งมั่นดังกล่าว กรมฯ จึงได้จัดคณะเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคนมและโคเนื้อ เข้าร่วมชมงาน THAIFEX 2019 ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะทราบถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ความต้องการตลาด รวมถึงสร้างเครือข่ายที่จะสามารถใช้ต่อยอดพัฒนาธุรกิจทั้งด้านส่งออก และนำเข้าต่อไป” นางอรมน กล่าว

ทั้งนี้ ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม – เมษายน) ไทยส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมไปทั่วโลก 165 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และในปี 2561 ไทยส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมไปทั่วโลก 473 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 15.93 สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น นมพร้อมดื่มยูเอชที นมข้นหวาน นมเปรี้ยว และโยเกิร์ต โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ อาเซียน ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกกว่าร้อยละ 81 ของการส่งออกสินค้านมทั้งหมดของไทย ขณะที่ฮ่องกง ญี่ปุ่น และจีน เป็นตลาดส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต สำหรับการส่งออกโคมีชีวิต ใน 4 เดือนแรกของปี 2562 ไทยส่งออกโคมีชีวิต 76,787 ตัว เป็นมูลค่า 48.80 ล้านเหรียญสหรัฐปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 106.30 และร้อย 130.35 ตามลำดับ และในปี 2561 ไทยส่งออกโคมีชีวิต 262,730 ตัว เป็นมูลค่า 124.89 ล้านเหรียญสหรัฐ มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 39.87 และ 82.83 ตามลำดับ โดยตลาดส่งออกหลักของไทย ได้แก่ ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ มาเลเซีย สปป.ลาว เวียดนาม และเมียนมา

ส่วนการส่งออกเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ของไทยใน 4 เดือนแรกของปี 2562 มีปริมาณ 8,109 ตัน เป็นมูลค่า 26.53 ล้านเหรียญสหรัฐ มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 65.27 และ 18.71 ตามลำดับ ทั้งนี้ ในปี 2561 ไทยมีปริมาณส่งออก 19,223 ตัน มูลค่า 73.31 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2560 มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.37 และร้อยละ 32.60 ตามลำดับ โดยตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น เมียนมา และกัมพูชา โดยคาดว่ามูลค่าการค้าจะขยายตัวต่อไป

สำหรับงาน THAIFEX – World of Food ASIA 2019 เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดงานหนึ่งของเอเชีย ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมด้วยหอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม –1 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี แบ่งเป็นวันเจรจาธุรกิจ 4 วัน คือ 28 – 31 พฤษภาคม และวันจำหน่ายปลีก 1 วัน คือวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ข้อมูลเพิ่มเติม www.thaifexworldoffoodasia.com

----------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

28 พฤษภาคม 2562

จำนวนผู้เข้าชม :

295