DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

Press Release

จร. จัดสัมมนาฯเผยแพร่โครงการศึกษาวิจัย
จร. จัดสัมมนาฯเผยแพร่โครงการศึกษาวิจัย
วันพฤหัสบดี, 08 มกราคม 2558
อาเซียน-รัสเซียเห็นพ้องใช้ Work Programme เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์การค้ากับรัสเซีย
อาเซียน-รัสเซียเห็นพ้องใช้ Work Programme เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์การค้ากับรัสเซีย
วันพฤหัสบดี, 08 มกราคม 2558
ผู้ประกอบการไทยเชื่อมั่น ลงทุนในอินเดียสะดวกขึ้น
ผู้ประกอบการไทยเชื่อมั่น ลงทุนในอินเดียสะดวกขึ้น
วันพฤหัสบดี, 08 มกราคม 2558
ไทย- ตุรกี เริ่มศึกษาร่วมผลกระทบ FTA
ไทย- ตุรกี เริ่มศึกษาร่วมผลกระทบ FTA
วันพฤหัสบดี, 08 มกราคม 2558
รัฐมนตรีการค้าอาเซียนและประเทศคู่เจรจา เร่งเจรจาส่งเสริมการค้า
รัฐมนตรีการค้าอาเซียนและประเทศคู่เจรจา เร่งเจรจาส่งเสริมการค้า
วันพฤหัสบดี, 08 มกราคม 2558
จร. จัดหารือ Focus Group และสัมมนาเวทีสาธารณะ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ TPP
จร. จัดหารือ Focus Group และสัมมนาเวทีสาธารณะ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ TPP
วันพฤหัสบดี, 08 มกราคม 2558
 อาเซียนจับมือจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี สร้างสัมพันธ์อาเซียน+3 แน่นแฟ้น
อาเซียนจับมือจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี สร้างสัมพันธ์อาเซียน+3 แน่นแฟ้น
วันพฤหัสบดี, 08 มกราคม 2558
 รัฐมนตรี RCEP 16 ประเทศ พอใจความคืบหน้าการเจรจา จัดตั้งตลาดการค้าเสรีที่ครอบคลุมประชากรกว่า 3,000 ล้านคน
รัฐมนตรี RCEP 16 ประเทศ พอใจความคืบหน้าการเจรจา จัดตั้งตลาดการค้าเสรีที่ครอบคลุมประชากรกว่า 3,000 ล้านคน
วันพฤหัสบดี, 08 มกราคม 2558
 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเร่งผลักมาตรการสำคัญ เพื่อเร่งเข้าสู่ AEC ให้ทันในปี 2015
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเร่งผลักมาตรการสำคัญ เพื่อเร่งเข้าสู่ AEC ให้ทันในปี 2015
วันพฤหัสบดี, 08 มกราคม 2558
 ไทย-ปากีสถาน จับมือกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน	PDF	พิมพ์	อีเมล
ไทย-ปากีสถาน จับมือกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดี, 08 มกราคม 2558