DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

Press Release

จร. รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ
จร. รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ
วันพฤหัสบดี, 08 มกราคม 2558
 จร.รับมอบโล่ในงานมุ่งมั่นรวมใจฯ
จร.รับมอบโล่ในงานมุ่งมั่นรวมใจฯ
วันพฤหัสบดี, 08 มกราคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมงาน “WTO Public Forum 2014”
ขอเชิญเข้าร่วมงาน “WTO Public Forum 2014”
วันพฤหัสบดี, 08 มกราคม 2558
 ภาคเอกชนฟังข่าวดี : คสช. ไฟเขียวการอำนวยความสะดวกทางการค้า
ภาคเอกชนฟังข่าวดี : คสช. ไฟเขียวการอำนวยความสะดวกทางการค้า
วันพฤหัสบดี, 08 มกราคม 2558
 อาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เตรียมพร้อมลงนามพิธีสารปรับปรุง FTA
อาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เตรียมพร้อมลงนามพิธีสารปรับปรุง FTA
วันพฤหัสบดี, 08 มกราคม 2558
สรุปการสัมมนาภายใต้โครงการ "อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน" ส่วนภูมิภาค
สรุปการสัมมนาภายใต้โครงการ "อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน" ส่วนภูมิภาค
วันพฤหัสบดี, 08 มกราคม 2558
 คสช. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขบัญชีกฎเฉพาะรายสินค้าของอาเซียน
คสช. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขบัญชีกฎเฉพาะรายสินค้าของอาเซียน
วันพฤหัสบดี, 08 มกราคม 2558
 เจรจา ‘RCEP’ ครั้งที่ 5 ‘TNC’ เร่งหาข้อสรุปด้านสินค้า
เจรจา ‘RCEP’ ครั้งที่ 5 ‘TNC’ เร่งหาข้อสรุปด้านสินค้า
วันพฤหัสบดี, 08 มกราคม 2558
ไทย- ตุรกี ศึกษาร่วม FTA คืบหน้า ประตูการค้าสู่ EU
ไทย- ตุรกี ศึกษาร่วม FTA คืบหน้า ประตูการค้าสู่ EU
วันพฤหัสบดี, 08 มกราคม 2558
อาเซียนเร่งดันสมาชิกลดภาษีสินค้า ให้แล้วเสร็จในปี 2558
อาเซียนเร่งดันสมาชิกลดภาษีสินค้า ให้แล้วเสร็จในปี 2558
วันพฤหัสบดี, 08 มกราคม 2558