DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

Press Release

‘พาณิชย์’ เตรียมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมความตกลง FTA ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 8
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จะนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 8 (The ...
วันจันทร์, 10 กันยายน 2561
สมาคมภาคธุรกิจยุโรป EABA ชื่นชมนโยบายเศรษฐกิจไทย
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ได้พบหารือกับคณะผู้แทนสมาคมภาคธุรกิจยุโรป (European ASEAN Business Alliance : EABA) นำโดยนาย Geoff ...
วันศุกร์, 07 กันยายน 2561
ไทย-ลาว จับมือดันการค้าทะลุ 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 64 เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ กระชับความสัมพันธ์การค้าการลงทุน  พร้อมอำนวยความสะดวกและเร่งแก้ไขอุปสรรค ผ่านระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้แทนไทยจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและ...
วันศุกร์, 07 กันยายน 2561
“สนธิรัตน์” เตรียมหารือรัฐมนตรีการค้ามาเลเซียคนใหม่ สานสัมพันธ์เศรษฐกิจรัฐบาล ดร. มหาธีร์
นายสนธิรัตน์ เปิดเผยว่า การหารือครั้งนี้จะเป็นการพบกันครั้งแรกกับ นายอิกนาเทียส ดาเรลล์ ไลคิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมมาเลเซียคนใหม่ในรัฐบาลของ ตุน ดร. มหาเธร์ บิน ...
วันพฤหัสบดี, 06 กันยายน 2561
‘พาณิชย์’ นัดเวียดนามหารือต่อเนื่อง มุ่งเป้าแก้ปัญหาส่งออกรถยนต์ไปเวียดนาม
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเวียดนามมีมาตรการควบคุมการนำเข้ารถยนต์ (Decree 116) ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ...
วันพุธ, 05 กันยายน 2561
“พาณิชย์” ลุยรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนเรื่อง CPTPP อย่างต่อเนื่อง  ณ จังหวัดเชียงใหม่
นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าการจัดรับฟังความเห็นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคเหนือ ทั้งผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ...
วันพุธ, 05 กันยายน 2561
รัฐมนตรีอาร์เซ็ปเดินหน้าเต็มพิกัด มุ่งหาข้อสรุปในประเด็นหลักของการเจรจาภายในปี 2561
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ อาร์เซ็ป ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ณ สาธารณรัฐ...
วันอังคาร, 04 กันยายน 2561
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แท็กทีมสภาอุตฯ  จัดสัมมนาเสริมแกร่ง SMEs ไทย ก้าวไกลในตลาดโลกยุค 4IR
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “SMEs ไทย ก้าวไกลในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Empowering SMEs ...
วันอังคาร, 04 กันยายน 2561
อาเซียนถกจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์ ...
วันศุกร์, 31 สิงหาคม 2561
‘พาณิชย์’ ปักหมุดศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคเหนือ  เดินตามแผนลุยรับฟังความเห็นการเป็นสมาชิก CPTPP ต่อเนื่องทั่วประเทศ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วมความ...
วันศุกร์, 31 สิงหาคม 2561